Integritetspolicy

 
Detta är min privata blogg och dess innehåll behöver inte alls stämma överens med vad min arbetsgivare, Vänsterpartiet, min familj eller någon annan organistion, företag eller person med anknytning till mig står för.
Jag lägger inte ut bilder på eller information om personer som inte givit sitt uttryckliga tillstånd till detta. Undantag kan dock göras om:
  1. Informationen/bilden/bilderna redan publicerats i media eller på internet.
  2. Informationen/bilden/bilderna kan publiceras på ett sådant sätt att det svårligen går att härröra till berörd(a) person(er).
  3. Det finns ett starkt intresse i att publicera informationen/bilderna.
Integritetspolicyn gäller även mina vänner och familjemedlemmar, i princip inga undantag görs. Någon enstaka gång kan visserligen en familjemedlem nämnas i något inlägg, men då aldrig vid namn. Detta gör även att exempelvis en flickvän eller kvinnlig släkting kan benämnas som "en tjej/kvinna jag känner" eller liknande. Allt för att anonymisera personen ifråga så långt det går.
 
Jag kommenterar heller inte mitt jobb i detaljerade ordalag. Det är ingen hemlighet vad jag jobbar med, men har jag åsikter om situationen på jobbet diskuterar jag det med kolleger och chefer och inte i ett öppet forum på internet.


 
Bilden lånad från Odyssey
 

 
Pusha   Follow        
                submit to reddit
KOMMENTERA INLÄGGET HÄR

    Follow