Kriminella poliser?

Anmälningarna mot svenska poliser ökar, men de allra flesta utredningar läggs ner. Genom att man bara fokuserar på brott missar man viktiga lärdomar om polisens beteende menar vissa.
Och antalet anmälningar mot poliser har ökat de senaste fem åren: 2006 anmäldes 4.411 fall, jämfört med 5.283 under 2010 och fram till den 2 december i år hade 5.831 anmälningar gjorts. Men få anmälningar leder till fällande dom, endast 38 fall under 2010 och den vanligaste påföljden är varning följt av löneavdrag. Över 50 procent av anmälningarna gäller dåligt bemötande eller lindrig våldsanvändning. Men systemet skulle kunna bli bättre om man fokuserade på hur man kan förbättra organisationen och inte bara letade brottslingar.
Ett ständigt hett ämne, som det skrivs lite då och då om i media och avhandlas i TV-nyheterna - och senast idag i DN. Och protesterna blir ofta många, det kommer uttalanden om hur många poliser missköter sig, att poliser begår övergrepp och missbrukar sin position.

Först och främst. Det är självklart inte okej att poliser begår brott, det är snarare en försvårande omständighet att man är polis om man begår brott! Framförallt om man är tjänst när man begår gärningarna. Självklart ska en polis som begår brott åtalas och dömas för det han/hon gjort. Personligen skulle jag aldrig försvara en kollega - polis eller civilanställd - som ju faktiskt är anställd för att se till att andra följer lagen, men som själv inte gör det.
Jag håller absolut med om att det ser ytterst märkligt ut att så pass få anmälningar mot poliser leder till vare sig åtal eller fällande dom. Det ser absolut väldigt märkligt ut. Men jag tror även att många inte ser det som faktiskt kan vara en del av förklaringen - även om det självklart inte förklarar alla nedlagda utredningar och friande domar.
Enligt statistiken rör en stor del av anmälningarna sådant bemötande eller agerande från poliser som visserligen är moraliskt/etiskt fel, men som inte är kriminellt. Därmed läggs dessa utredningar ner.
Poliser - och även civilanställda¹ i vissa fall - hamnar många gånger i lägen som är mycket pressade, där man blir rädd, skrämd, provocerad och så vidare och kanske inte riktigt handlar rationellt och helt enligt regelboken. Man blir hotad, har med personer att göra som är våldsamma, uppkäftiga, beväpnade och provocerande. Det är tyvärr många gånger mänskligt att man reagerar på sätt som inte är riktigt korrekt enligt regelboken. Jag minns väl ett fall för några år sedan, då det i Stockholmstrakten var ett väpnat bankrån. En patrull tar upp jakten efter rånarna, som efter en stund lämnar flyktbilen och springer iväg åt varsitt håll. De två poliserna tar upp jakten efter varsin rånare och plötsligt dyker en rånare upp bakom en lada med något i handen som den ensamma polisen uppfattar som ett skjutvapen. I det läget måste man agera blixtsnabbt - och polisen skjuter. Vad jag minns frias polisen, hur det gick för rånaren minns jag inte. Men just sådana situationer förekommer förstås emellanåt och anses säkerligen vara förmildrande omständigheter.
Grips man av polis - oavsett om man är skyldig eller ej - är detta givetvis en kränkning av ens integritet. Man kanske brottas ner inför en massa andra människor och det är inte så konstigt om man upplever det som att poliserna använder mer våld än situationen kräver. Som polis vet man kanske heller inte alla gånger hur den man ska gripa kommer att reagera och därmed kanske man tar i mer än vad den gripne anser är befogat. Med facit i hand kan man sedan tycka att poliserna ändå agerat korrekt...
Sen håller jag med om att man inom polisen kanske skulle "ta åt sig" mer när det kommer anmälningar emot poliser och reflektera över varför dessa anmälningar kommer! Även om det säkerligen finns ett antal anmälningar som är ogrundade, finns det säkerligen också ett antal som inte är det. Som inom alla yrkesgrupper måste man då kanske fundera över hur man bemötar sina kunder och klienter...!?

¹Anställda inom polisen som inte är poliser.


FAKTARUTA

Anställda inom polisen som misstänks för att ha begått ett brott eller för att ha handlat felaktigt i tjänsten, utreds av Polisens internutredningar, IU. Det är inte bara poliser granskas av IU, utan också åklagare, domare, riksdagsmän, poliselever och de som arbetar under uppsikt av polis, som exempelvis arrestvakter.
Sedan den 1 januari 2011 är IU en egen avdelning inom Rikspolisstyrelsen, och alla internutredningsärenden går via den nya avdelningen. Den operativa utredande verksamheten finns i: Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Linköping och Västerås.

Källa: DN


KÄLLA:
DN 1

Bilderna lånade från Jeanette, IMM


Pusha   Follow        
                submit to reddit
#1 - - Patrick:

Det som skrämmer mig är de gånger polisen hamnat på video. De beter sig som många människor hävdar att de behandlats, men utan bevis och ord står mot ord. Det måste bli enklare att sparka en polis och oberoende myndighet som utreder misstankar.

Nej, jag litar inte på polisen, jag litar inte på någon myndighetsutövare, för det är omöjligt att värja sig. Inte för att jag utsatts för något övergrep och jag har själv ett arbete som innefattar myndighetsutövning som nästan alltid uppfattas som kränkande, hur försiktiga vi än är och även inom itt arbete förekommer idioter som inte skulle arbeta här, men de blir oftast inte långvariga.

#2 - - Tobias:

Jag håller med dig om att det borde vara en helt oberoende myndighet som utreder misstankar mot och brott som poliser begår. Den diskussionen har också förekommit att faktiskt skapa en sådan myndighet.

Sen måste man komma ihåg att det fortfarande är en minoritet av alla poliser som faktiskt missköter sig. De allra flesta sköter sitt jobb bra - och gör möjligen något enstaka snedsteg (som visserligen är ett snedsteg för mycket).

Rötägg kan man aldrig gardera sig emot hos någon arbetsgivare, men självklart ska även de poliser/polisanställda som begår fel få stå till svars för vad de gjort.

#3 - - Polis i yttre tjänst:

Jag är polis och jobbat i yttre tjänst i ca 10 år. Jag har blivit anmäld ca 12-15 ggr, exakt hur många gånger vet jag inte eftersom vi inte alltid får veta att vi blivit anmälda. Ofta får vi kännedom om att det gjorts en anmälan först efter utredningen är klar.Ingen av de anmälningar jag fått på mig har någonsin lett någon fällande dom. En gång fick jag förklara mig för internutredningarna, men sedan lades utredningen ner.De situationer jag blivit anmälda i har oftast varit att någon ansett sig blivit för bryskt behandlade. De har motsatt sig ett (lagligt) omhändertagande och gjort motstånd. Vid samtliga tillfällen har jag dokumenterat våldsanvändningen mycket noggrant och vid inget tillfälle har jag ens fått en knäpp på näsan. Utan tvärtom, jag har fått beröm för att jag hållit huvudet kallt i en svår situation och gjort en föredömlig avrapportering. Den här typen av anmälningar tror jag tillhör majoriteten och min uppfattning är att allmänheten generellt inte har kunskap om hur mycket våld polisen får använda.En annan grupp anmälningar jag fått på mig har varit i situationer där jag utfört handräckningar åt andra myndigheter, t ex fört en psykisk sjuk människa till vårdinrättning eller liknande. Jag tror att många klienter i den här kategorin är notoriska anmälare som i sin sjukdomsbild är benägna att anmäla myndighetspersoner.Utifrån den mängd anmälningar jag fått på mig under åren och vetskapen om att ingen av dom anmälningarna grundar sig i ett brott, kan jag vara ganska förvissad om att statistiken kring saken är missvisande. Därmed inte sagt att det inte finns rötägg inom kåren. Men det kan jag försäkra Er om... om ett rötägg jobbar med mig så kommer han eller hon själv att stå för sin handlingar. Jag kommer inte riskera jobb och uppehälle för någon annans dumheter!Passar på med lite folkbildning:

Om en polis omhändertar dig med laga stöd, får du inte göra motstånd. Aldrig. Även om du anser dig ha rätt, så har polisen gjort en bedömning och denne kommer att omhänderta dig. Gör inte motstånd!Vid en hotfull situation går inte poliser inte in i en "fair fight". Det innebär att vi slåss två mot en, hyttar du med näven så använder vi batong eller pepparspray. Drar du fram en kniv så drar vi tjänstevapnet. Jag har en familj som jag gärna vill komma hem till efter arbetspasset. Jag tänker inte låta mig skadas under ett ingripande. Din hälsa är underordnad min.Avslutningsvis vill jag säga att vi poliser är sanslöst dåligt betalda, jobbar när alla andra är ledig, har sämsta avtalet av alla skiftarbetare och i princip noll utecklingsmöjligheter.Varför går jag då till jobbet varje dag? Jag tror på Polisens uppgift, att skydda, hjälpa och ställa till rätta.

#4 - - Z H:

Jag håller fullständigt med att det måste finnas ett oberoende organisation som sköter anmälningarna mot polisen och andra myndigheten som utöver makt över befolkningen. Däremot håller jag inte med att det är ytterst få poliser som misssköter sig. det är nästan tvärtom (åtmistone i Malmö) att en tydligt majoritet anser sig vara över lagen och har ingen respect för civila människor eller andra lagar och regler. Jag har många exemplar på det:

- min kusin har utsatts för misshandel av polisen genom att föra honom i en polisskåpbil och slå honom så att han fick blåmärken medan den andra polisen kontrollerade hans register. När dem fann att han har ingen register hos polisen släppte dem honom. Han gick raka vägen till sjukhuset och dokumenterade sina skador för att sedan göra en polisanmälan. Han mindes polisbilens nummer, polismannens utseende och lämnade all info som leder skulle med en enkel utredning leda till vem det var som utförde misshandeln. Efter några veckor blev han meddelad att ärendet har lagts ned utan vidare förklaring.

- Jag (som har utländsk namn och bakgrund) köpte en andrahandsdator från en datorbutik som ägs av en helsvensk person. eftersom datorn var relativt ny så tänkte jag att gå in på internet och registrera ägandet så att jag får utnyttja garantin. Jag gav självmant namn, address, personnummer och serienummret på datorn. Nästa dag stormade två beväpnade poliser min lägenhet (utan att visa tillstånd för det) dem gick igenom allt i hemmet, tog datorn i beslag och tog med mig till häktet. Jag behandlades som kriminell framför min familj och mina gäster och mina grannar. De visade tydligt att de "kommer att ta till våld om jag missköter mig" Det visade sig att datorn var stolen och när jag visade dem inköpskvitto och hänvisade till butiken så blev jag släppt efter 6 timmar och fick tillbaka datorn. Mannen som sålde datorn till mig blev inte ens förhörd.

- Jag bodde nära ett känt "falafelhus" för några år sedan. En dag hörde jag några högljudda utryckningssiren och när jag tittade genom fönstret så såg jag tre polisbilar köra mot rött och svänga in i gatan med hög fart. När dem väl körde in så stängde dem av signalen och parkerade lungt vid falafelhuset och gick ner och köpte mat.

Det finns väldigt många exempel här nere i Malmö att det går att skriva en tjock bok om det. Jag har ochså sett snälla och "normala" poliser med det är så sällan.

Problemet är att vi vet inte var och hur skulle man kunna anmäla polisen. Att anmäla polisen i polishuset ger ingen resultat, det är bevisad. Detta leder till att folket kommer att komma på alternativa sätt att försvara sig mot polisen och då blir samhället mindre civiliserad.

KOMMENTERA INLÄGGET HÄR

    Follow