Positioneringsovädret har börjat

Så var det dags för ett av det första utspelen i valrörelsen. Göran Hägglund skriver en debattartikel i DN, där han ger tre förslag till hur kostnaderna för flyktingmottagandet. Naturligtvis är det ett sätt att försöka locka tillbaka väljare från SD, allt annat är väl naivt att tro.
Invandringen är givetvis ett viktigt ämne som måste debatteras. Det finns otroligt mycket som kan göras bättre, framförallt vad gäller integrationen. Men så fort ämnet diskuteras, är man rasist. Och tyvärr blir det ju lite av en delseger för SD att frågorna i ämnet kommer upp först sedan de utlöst regeringskris följt av nyval och dessutom sagt att man kommer se nyvalet som en omröstning om invandringen. Även om man skulle isoleras från makten efter nyvalet, kommer man ändå indirekt få inflytande över politiken eftersom man förmodligen inte blir av med sin vågmästarroll.
Sen osar det förstås rejält mycket allianspolitik av Hägglunds förslag. Bland annat skriver han:
Om bidragen är för höga och möjliga arbetsinkomster för låga kommer det att bli mindre arbete utfört. Möjligheten att sänka nyanländas etableringsersättning något bör därför prövas. Vi föreslår också ett nytt etableringsavdrag som innebär att en nyanländ under sina första fem år i Sverige sammanlagt kan tjäna upp till en halv miljon kronor, motsvarande 100.000 kronor per år, utan att betala inkomstskatt.
Med andra ord: arbetslös är man för att man är lat och hellre går på bidrag, exakt samma sak gäller oss som är sjukskrivna. För lutad mot just övertygelsen att arbetslösa och sjukskrivna inte arbetar på grund av lathet gjorde att Alliansregeringen genomfört tuffare regler för såväl sjukersättning som A-kassa vid sin tid vid makten. Att man sedan är arbetslös för att det inte finns jobb att söka - eller som invandrare har svårare att komma in på arbetsmarkaden, bland annat på grund av den smygrasism som finn i samhället - vill man inte riktigt se. Det hjälper inte en arbetssökande att få lägre A-kassa så länge det inte finns jobb att söka på den eller de orter där man har möjlighet att ta ett arbete. Och jo, det finns många exempel på personer med icke svenskklingande namn som sökt jobb efter jobb utan att få napp - men när de bytt namn till Kalle Anderssson får de jobb...
 
Jag tycker absolut att man måste debattera integration och flyktingmottagande, det ska SD absolut inte ha monopol på. Blir det en debatt innan nyalet i mars och alla partier tar en tydlig ställning om var man står i frågan, inser förhoppningsvi många SD-sympatisörer att enda lösningen inte är stängda gränser. Förhoppningsvis får kanske inte SD fler mandat och vi kan fortsätta ha en human flykingpolitik.
Jag tycker absolut att invandrare ska ha allt nödvändigt stöd för att etablera sig i Sverige när de väl fått sitt uppehållstillstånd. Samhället har säkerligen en hel del arbete kvar innan man har en bra integrationspolitik. Men jag tror varken på stängda gränser eller att man straffas ekonomiskt för att det inte finns arbeten att söka.
Enda negativa just nu, är att SD förmodligen kommer att få rätt på en punkt. Nyvalet kommer förmodligen att bli en omröstning om invandringen.
 
 

 
AB 1 2 3 4 DN 1 2 3 4 5 6 7 SvD 1 2 3 4
 
Bilderna lånade från Avanti!, Ringborgs blogg
 

Pusha   Follow        
                submit to reddit
KOMMENTERA INLÄGGET HÄR

    Follow