Invandringens vinster

Så har jag hittat en artikel som jag verkligen skulle önska att individerna långt ute på högerkanten skulle läsa. Det är DN som tagit del av en rapport från PWC vid namn Socioekonomisk analys - invandring. Rapporten kommer fram till att Sandvikens kommun (som beställt rapporten) tjänar runt 500.000.000 kronor om året på att ta emot invandrare och flyktingar. Den sammanställning DN gjort hittar ni här nedan.
Definitionen av ”invandrare” har i undersökningen varit ”utrikes födda”. På intäktssidan har man räknat in poster som produktion, skatter, konsumtion och hyresintäkter medan bidrag, barnomsorg, skola, löner och bostadskostnader står på utgiftssidan.
En halv miljard per år är ganska mycket för en mindre kommun som Sandviken känns det som! Tyvärr är jag rädd för att man inom SD och partier och organisationer som lägger ännu längre ut på högerkanten inte är särskilt mottagliga för sådana här rapporter. De är liksom inte särskilt mottagliga för dessa argument, hur mycket man än lägger bakom dem.
 
När man diskuterar att ta emot invandrare är det många på högerkanten som gör likhetstecken mellan att förespråka invandring och att vara för obegränsad invandring och att man även försvarar de invandrare som missköter sig. Självklart är det inte så, åtminstone inte för min egen del.
Självklart ska vi inte ta emot fler än vi kan ta hand om. Självklart kan man diskutera integrationspolitiken, det vill säga hur samhället lyckas med arbetet att integrera de människor vi tar emot. Men att integrationen misslyckats i vissa avseenden är inte enbart invandrarnas fel, utan även svenska samhället inklusive oss som redan bor här. Det kanske inte är så konstigt att vissa hamnar snett när man kommer hit med traumatiska upplevelser i bagaget och sedan inte får annat än städjobb trots att man har höga akademiska utbildningar, bemöts av rasism och så vidare. Många invandrare vittnar om att de kunnat söka hundratals jobb utan att ens komma på intervju - trots bra meriter och klockren svenska. Men när det byter namn till Kalle Andersson får de plötsligt komma på intervjuer. Så det är faktiskt upp till var och en av oss hjälpa och stötta dem som kommer hit för att de ska komma in i samhället. Det kan vara hur vi beter oss i vårt arbete när vi kommer i kontakt med invandrare, hur vi bemöter invandrare privat och en lång rad andra saker.
Och nej, jag försvarar inte dem som missköter sig - oavsett vem det är. Oavsett var man är född ska man naturligtvis följa de lagar och regler som gäller i det land man befinner sig. Allt annat är absurt. Men oavsett hur vi kategoriserar människor kommer man alltid hitta en minoritet som missköter sig - invandrare är inget undantag. Det är de som missköter sig man märker, alla som blivit en bra del av samhället och jobbar, betalar skatt, lär sig svenska, studerar - de syns inte lika mycket.
Det finns en hel del att jobba med vad gäller integrationen men lösningen är inte att ge invandrarna hela skulden eller att dra ner invandringen till ett minimum.
 

 
 

 
KÄLLOR: ABL 1 DN 1 EX 1 M 1 SVT 1
 
Bilderna lånade från Swedoroid, DN
 

Pusha   Follow        
                submit to reddit
#1 - - Olof:

Verkar inte finnas tillgänglig online, vilket kanske inte är så förvånande... Samtliga akademiska studier på det nationella planet de senaste 20 åren uppvisar stora nettominus. Man ska nog inte ta allt för hårt på en liten rapport som visar vad beställaren uppenbarligen ville. DN har dessutom gjort extremt missvisande artiklar om sådana rapporter tidigare så man bör inte sätta någon tilltro till vad dom påstår.

"I genomsnitt innebär det per person och år drygt 145.000 kronor till samhället."

Jag vågar nog direkt säga att om det inte finns enorma demografiska skillnader i Sandvik i förhållande till resten av Sverige så är den siffran omöjlig. Ponera att en person som tjänar 450 000 per år betalar ungefär så mycket i kommunalskatt. I Norge uppskattar man att en genomsnittlig arbetskraftsinvandrare ifrån ett västland genererar ett positivt netto på 800 000 över hela livstiden. En långt mer realistisk siffra.

KOMMENTERA INLÄGGET HÄR

    Follow