Missförstånd i myternas Mecka

Nyvalet är inställt, åtminstone för stunden. Men både under valrörelsen i höstas och det som började likna en ny sådan innan nyvalet ställdes in, fanns det et ämne som diskuterades i särklass mest av allt. Nämligen invandring och integration - mycket på grund av enfrågepartiet SD. Och det är väl en kvalificerad gissning att ämnet kommer utgöra en stor del av debatten även under 2015.
Förmodligen det all rätta, för viss finns det utmaningar som behöver hanteras. Men då krävs också att folk faktiskt vet vad man talar om och tar reda på fakta.
Fast det gör tyärr inte alla, åtminstone inte om man ska tro den undersökning som Novus gjort. Den visar bland annat att nästan hälften av de svarande tror att sysselsättningsgraden bland utrikes födda är 40 procent eller lägre. Statistik från 2013 visar dock att det i själva verket rör sig om 63 procent.
På frågan om hur många av de som invandrade till Sverige 2012 som var flyktingar, svarar sex av tio att det var fler än 30.000, när det i själva verket var runt 17.500 personer. Och på frågan om hur många som utvandrade samma år tror drygt fyra av tio att det var 20.000 eller färre. Det året utvandrade omkring 52.000 personer.
Med andra ord: Invandringen överskattas och utvandringen underskattas. Lägg där till en överdriven bild av hur få utrikes födda som arbetar. Tragiskt men sant.
Undersökningen visar också att fyra av tio tycker att Sverige ska ta emot färre flyktingar. Denna grupp är överrepresenterad bland dem som tror att fler får asyl i Sverige än vad som egentligen är fallet. De tror också i högre utsträckning att sysselsättningsgraden bland utrikes födda är lägre än vad den är.
Nästa sak som många SD-anhängare och folk med liknande åsikter brukar ta upp, är hur mycket ersättning en flykting får från Migrationsverket. Många får det att låta som att man som asylsökande har ren lyxtillvaron. Men här nedanför ser ni vad man faktiskt få som asylsökande - och det är långt ifrån några stora summor.
Så istället för att lyssna på SD och liknande partiers hatpropaganda, borde man kanske börja med att ta reda på fakta. Annars är de så lätt att fördummas.
 
 

 
Källor: DN, Politism
 
Bilderna lånade från Sven tycker, Politism
 

Pusha   Follow        
                submit to reddit
KOMMENTERA INLÄGGET HÄR

    Follow