Folktomt i Riksdagen när #Metoo skulle debatteras

Fördömanden kring de berättelser som kommit fram i #Metoo-kampanjen har varit många. Jag har inte hört många som inte varit kritisk mot det klimat som uppenbarligen råder på många håll i vårt avlånga land.
Inte minst politiker har generellt varit snabba med sina fördömanden och man har praktiskt taget tävlat i att komma med lösningar för att komma tillrätta med trakasserierna.
Men när det igår var dags för en debatt kring just #metoo i riksdagen, var det bara 18 riksdagsledamöter som dock. Av dessa var tre män.
Nu vet jag att politiker ofta har ett fullspäckat schema, men att 18 av 349 ledamöter kunde lösgöra sig för en så viktig debatt säger ganska mycket om vad riksdagsledamöterna väljer att prioritera. Överlag är närvaron i riksdagen skandalöst dålig, både vid debatter och voteringar. Men det finns debatter - och så finns det debatter. Vissa gånger bör man dyka upp bara för att visa var man står i en fråga, visa sitt stöd och visa vad man faktiskt prioriterar.
Har talas det om strukturer, om värderingar och inställningar till övergrepp i vad som torde vara en av de viktigaste kampanjer Sverige har genomgått. Många hävdar att #Metoo-kampanjen skulle komma att förändra Sverige i grunden, att det finns ett före och ett efter #Metoo. Men de som har det yttersta ansvaret för denna förändring - poltikerna på riksplanet - orkar inte ens debattera det hela när det faktiskt kommer till kritan. Allra minst de manliga politikerna, uppenbarligen.
Med den flatheten riskerar #Metoo stanna vid just en kampanj och vi får ingen förändring alls...
 

 
DN 1 2 3
 
Bilden lånad från Läkartidningen
 

Pusha   Follow        
                submit to reddit
KOMMENTERA INLÄGGET HÄR

    Follow