Samtyckeslag

Inte en dag för tidigt har regeringen kommit på att allt sex som inte är frivilligt ska vara olagligt och föreslagit att samtycke ska skrivas in i lagen. Tror de flesta skriver under på att ofrivillig sex inte borde vara lagligt, sen kan man i det oändliga diskutera utformningen av lagen.
Personligen tror jag tyvärr inte att det kommer bli särskilt många fler fällande domar genom den nya lagen. Men om inte annat blir det en tydlig markering till många att det ändå finns en risk att åka dit om du inte försäkrar dig om att en person är med på att ha sex med dig. Förhoppningsvis kan lagen med tiden hjälpa till med någon form av attitydsförändring.
Men kanske, kanske kan en och annan gärningsman få en fällande dom, som idag skulle frias. Jag tänker på den vedervärdiga gruppvåldtäkten i Fittja, där gärningsmännen i dagarna fått en friande dom. Hur mycket jag än förstår att det kan vara marigt att döma i våldtäktsmål, är det ändå förvånansvärt hur lätt det det är att få en friande dom. Visserligen är det ytterst sällan som det finns vittnen, många gånger saknas det teknisk bevisning då det kan gå lång tid från att gärningen ägde rum till det att brottet anmälts.
Men här finns det bevis i form av filmer och med oaktsamhet med i lagstiftningen kanske man skulle komma fram till att en kvinna rimligen inte givit sitt samtycke till att våldtas och misshandlas av totalt 15 personer. Och därmed kanske, kanske någon eller några av gärningsmännen kunnat få en fällande dom.
Fortfarande tänker jag dock inte dra för höga växlar på det hela, men det är åtminstone ett steg i rätt riktning.
 

 
FAKTARUTA
  • I lagrådsremissen skriver regeringen att sex ska vara frivilligt. Om det inte är frivilligt så är det olagligt.
  • Oaktsamhet tar sikte på omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt.
  • Minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs från fängelse i fyra år till fängelse i fem år.
  • Två nya brott införs: oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp. Straffet är fängelse i högst fyra år.
  • Regeringen genomför inte den utredande kommitténs förslag om att införa ett synnerligen grovt brott för våldtäkt och våldtäkt mot barn. Det hade medfört en sänkning av maxstraffet för många grova våldtäkter, enligt regeringen.
  • Det straffrättsliga skyddet vid sexualbrott mot barn stärks när gärningsmannen varit oaktsam i fråga om barnets ålder.
  • När en förundersökning om sexualbrott inleds ska den utsatte få ett målsägarbiträde omedelbart. Detta för att den som utsatts ska få stöd tidigare i processen.
  • Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2018.
Källa: Aftonbladet

 
AB 1 DN 1 2 3 4 SvD 1
 
Bilden lånad från Metro
 

Pusha   Follow        
                submit to reddit
KOMMENTERA INLÄGGET HÄR

    Follow