Kvinnors våld mot män måste också uppmärksammas

Om du hör uttrycket Våld i nära relationer, vad tänker du då? De flesta av oss ser bilden av en man som misshandlar sin fru eller flickvän, eller hur? Många gånger tänker man kanske också på en man som även på andra sätt är osympatisk och/eller kanske har missbruksproblem, psykiska problem eller någon annan form av problematik.
Så ser det ju också oftast ut, åtminstone när det kommer till de fall som kommer till rättsväsendets kännedom. Jag sitter inte på några fakta eller statisk på hur det faktiskt ser ut, men de allra flesta är nog rörande överens om att mörkertalen är rätt stora - oavsett vem som är förövare och vem som är gärningsman.
Men mörkertalet är garanterat mycket större när det kommer till situationer där en man är offret. Av massor med anledningar säkerligen, men en av dem är at fokus ofta ligger på mäns våld mot kvinnor. Nu förringar jag inte de fallen på något vis. Det är stort samhällsproblem att våld förekommer överhuvudtaget, oavsett vem som är offer. Så mäns våld mot kvinnor ska givetvis fortsätta att bekämpas på alla fronter. Men någonstans försvinner också fokus från att det finns situationer som är det omvända, där förövaren är kvinnan och offret mannen. Eller att våld faktiskt också förekommer i samkönade relationer.
Sverige har till exempel en brottsrubricering som heter grov kvinnofridskränkning, men ingen motsvarighet för män. Organisationer som arbetar med kvinnor och hbtq-personer som utsätts för våld i nära relationer kan söka statsbidrag från Socialstyrelsen - men inte organisationer som arbetar med män som utsatts av kvinnor. Och den nuvarande regeringens satsningar mot våld i partnerrelationer riktar sig enbart till kvinnliga offer. Och så vidare. Man gör det med andra ord det inte helt lätt för män som utsätts för våld att faktiskt få hjälp att ta sig ur en destruktiv relation.
Jag tänker själv tillbaka ibland på den mycket destruktiva relation jag var i en massa år sedan. Det gick aldrig så långt att jag polisanmälde, men jag minns väldigt väl hur svårt det ofta var (och fortfarande kan vara) att bli trodd när jag berättade om vad den här kvinnan gjort. Visserligen är hela historien väldigt osannolik, men det var förvånansvärt många som hellre ville tro att jag inbillat mig stora delar av historien istället för att faktiskt häpna över att en kvinna utsatt en man för dessa saker. Och mot bakgrund har jag väldigt lätt att förstå att många män/killar i liknande situationer säkerligen drar sig för att polisanmäla och/eller söka hjälp.
Att det sedan finns en vedertagen inställning att en man (som anses starkare än en kvinna) borde kunna försvara sig och knappt behöva samhällets hjälp gör inte saken bättre.
 
Bland dem som ändå tror på att historien verkligen är sann, får man ibland höra kommentarer i still med Men varför godtar man en sådan behandling??.
Svaret är rätt enkelt, de flesta godtar inte en sådan behandling - oavett kön och oavsett vem förövaren är. Men hamnar i en väldigt utsatt situation som ofta är väldigt svår att ta sig ur. Den fysiska och/eller psykiska misshandeln kommer från en person som också (konstigt nog) har väldigt starka känslor för. Dessa förövare är ofta dessutom väldigt manipulativa och får ofta offret att tro att misshandeln är helt normal, eller att den upphör om vissa önskemål eller regler som förövaren sätter upp uppfylls.
Själv tog jag mig ur detta förhållande, men det finns väldigt många män och kvinnor som inte lyckas med det. Och utan att minska på insatserna för utsatta kvinnor, måste det också satsas på de män som blir utsatta.
Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes i snitt sex fall per dag av misshandel av män över 18 år i nära relation under 2016. För närståendes våld mot kvinnor gjordes drygt 28 anmälningar per dag. Det kan visserligen bero på att det är betydligt vanligare att män slår sin partner än att kvinnor gör det. Men mörkertalet är stort och man vet egentligen inte så mycket om det faktiska förhållandet. 
Enligt en ny forskningsrapport utsätts kvinnor i högre utsträckning än män för grovt fysiskt våld i nära relationer. Men vid mildare våld och hos yngre par skiljer det sig betydligt mindre åt mellan könen. När det kommer till psykiskt våld är det lika vanligt att män och kvinnor utsätts.
Däremot är det stor skillnad i hur många brott som klaras upp. Hälften så många brott som handlagts om våld mot män i nära relationer klaras upp jämfört med motsvarande brott mot kvinnor, visar siffror från Brottsförebyggande rådet. Under 2016 klarades 7 % av de handlagda brotten där män var brottsoffer i nära relationer mot 15 % av brotten där kvinnor var brottsoffer.
 

 
KÄLLA: DN
 
Bilderna lånade från Staffanstorp, Ellevent
 

Pusha   Follow        
                submit to reddit
KOMMENTERA INLÄGGET HÄR

    Follow