Krossa nazismen

Den svenska yttrande- och demonstrationsfriheten är verkligen unik, det är få länder den är så pass långtgående. Det är något som är värt att värna om, något som vi ska vara rädda om.
Men det är också rätt unikt för Sverige att man i demokratins och yttrandefrihetens namn låter våldsbejakande och antidemokratiska krafter komma till tals offentligt. Här talar vi om organisationer som skulle avskaffa demokratin som fort de fick möjlighet - och som skulle göra det med våld om så krävdes.
Men fantastiskt nog har debatten vaknat även bland riksdagspartierna huruvida organsiationer som NMR till exempel ska ha rätt att hyra mark i samband Almedalsveckan.
För min del är det inte en fråga om att förbjuda åsikter, det är något som ju trots allt till och med är omöjligt att göra. Men man ska ställa sig frågan om man alltid ska ha rätt att just demonstrera eller få föra i sin talan i vilket forum som helst. Vill man motarbeta demokratin, torde det inte alltid vara en självklarhet. Och då tänker jag inte bara på NMR, utan den politiska hemvisten spelar egentligen ingen roll. Det spelar ingen roll om det är NMR, IS eller kommunister som vill motarbeta demokratin. Det hotfulla budskapet är precis lika farligt. Det lustiga är att samma personer som försvarar NMR:s rätt att till exempel demonstrera med hänvisning till yttrandefriheten med största sannolikhet skulle gå i taket om det ges demonstrationstillstånd till exempelvis IS (föga sannolikt att de skulle vilja demonstrera, men ändå).
Poängen är alltså inte att förbjuda vissa åsikter utan att bekämpa de krafter som motarbetar demokratin och som skapar otrygghet. En av demokratins uppgifter torde vara att också få försvara sig och sina medborgare. Inte med vilka medel som helst mot vem som helst, men vissa metoder torde dock vara okej. Vi har redan idag vissa inskränkningar i till exempel yttrandefriheten, som olaga hot, hets mot folkgrupp och förtal. Även om vi har yttrandefrihet, får du inte hota och förtala. Och precis som att det i andra avseenden inte är tillåtet att hota samhället, borde det finnas vissa inskränkningar i vilka budskap man får framföra i den offentliga debatten.
 

 
DN 1 2 3
 
Bilden lånad från Att vara Dobby Mattssons matte
 

Pusha   Follow        
                submit to reddit
KOMMENTERA INLÄGGET HÄR

    Follow