Totalförbud mot barnäktenskap

I Sverige är vi otroligt duktiga på att slå oss på bröstet och säga att vi ligger långt fram vad gäller jämställdhet och barns rättigheter. Ändå är det är fullt möjligt för personer under 18 år att vara gifta i Sverige. Trots att FN:s mål, antagna i september 2015, uttryckligen säger att medlemsländerna ska avskaffa barnäktenskap senast år 2030.
De senaste svenska lagändringarna, från 2014, tog bort möjligheten att bevilja dispens för barn­äktenskap. Men det kvarstår kryphål som gör det möjligt att ingå barnäktenskap när "synnerliga skäl föreligger". Fråga mig dock inte vbad som kan anses vara synnerliga skäl för att ett barn ska tillåtas gifta sig. Svenska myndigheter ska dessutom som huvudprincip också erkänna barnäktenskap som ingåtts av personer som flyr eller flyttar till Sverige.
Här pratar vi om barn så unga som 13-14 år som alltså är gifta. En ålder där det dessutom är olagligt att ha sex med vederbörande.
Nu föreslår visserligen en utredning att svenska myndigheter inte ska godkänna barnäktenskap som ingåtts i andra länder, äktenskapen kommer helt enkelt lösas upp. För mig är det en gåta att man ens behöver utreda deta hela. Runtom i världen gifts dagligen cirka 47 000 flickor bort mot sin vilja, så det kan visserligen tyckas vara en droppe i havet att Sverige skulle förbjuda barnäktenskap helt. Men dels är det just här i Sverige vi har den största makten och möjligheten att göra en förändring - och dels kan man inte arbeta för liknande förbud i andra länder så länge man själv inte har ett sådant. Det blir något av en dubbelmoral i så fall.
 
En annan del i debatten de senaste dagarna har ju varit det här med månggifte. Och här jag istället lite mer kluven. Så länge någon part i ett polygamt förhållande utsätts för någon form av tvång eller liknande, faller det givetvis under tvångsgifte och ska därmed bekämpas.
Men det finns redan idag exempel på familjer och/eller förhållanden som ett eller annat sätt kan definieras som polygama och där inget som helst tvång förekommer. Min poäng är att precis som att man antingen attraheras av personer av samma eller motsatt kön eller bådadera, finns det givetvis personer som har förmågan att förälska sig i flera personer samtidigt utan att någon svartsjuka uppstår.
Och så längr ingen far illa, kan jag heller inte se varför det är myndigheternas sak att lägga sig i hur ens kärleks- och sexliv ser ut.
För många tycks polygami/månggifte vara synonymt med män som har hela harem, där kvinnorna behandlas som slavar och inte har ett smack att säga till om. Visserligen kan det i viss mån se ut så på sina håll i världen, men det är heller inte det jag förespråkar. Det jag menar är att precis som det ska vara upp till vara och en att vara tillsammans med vem som helst oavsett kön, ska antalet personer som ingår i ett förhållande inte heller vara något annat än en privatsak. Så länge ingen utsätts för tvång, våld eller andra övergrepp utan alla parter i förhållandet är där av egen fri vilja och av kärlek/attraktion till de andra parterna. Jag kan liksom inte se problemet med ett polygamt förhållande så länge alla involverade är med på det. Vi andra kanske inte alltid kan förstå, men vi borde ändå kunna respektera våra medmänniskors livsval.
Samma sak här. Vi är långt gångna i jämställdhet och allas lika värde i Sverige, men vi har fortfarande en bra bit kvar att gå innan vi nått ända fram. Vi ska näbbar och klor fortsätta att bekämpa tvång, våld och övergrepp oavsett dess form, men givetvis inte förbjuda sådant som folk gör frivilligt av kärlek till en eller flera andra medmänniskor.
 

 
KÄLLOR: DN 1, UNFPA
 
Bilderna lånade från Somaya, Daily Mail
 

Pusha   Follow        
                submit to reddit
KOMMENTERA INLÄGGET HÄR

    Follow