Högerns privilegier

Privilegier man tror sig ha om man sympatiserar med Centern eller något annat parti längre till höger om mittsträcket.
 
1. Tron att du alltid kan säga precis vad du vill och komma undan med det genom att hänvisa till yttrande- och åsiktsfrihet.
 
2. Tron att du har rätt att kränka och förtala utan att någon egentligen tar åt sig. Det är ju sådant man får tåla i en demokrati.
 
3. Tron att alla som säger emot dig kränker din yttrandefrihet. Gäller även då dina kommentarer tas bort från kommentarsfält eller du blockeras från en facebooksida.
 
4. Avsaknad av empati och solidariet, något som uteslutande leder till tron att alla utsatta/utslagna människor gjort ett aktivt val och därmed får skylla sig själva.
 
5. Dåligt/undermåligt ordförråd och språkbruk, där "sjukskrivning" och "arbetslöshet" egentligen är synonymt med "lathet" och "bidragsfusk".
 
6. Tron att socialt skyddsnät enbart är förenad med en kostnad och inte i längden kan ge en vinst för samhället.
 
7. Tron att skatt får någon annan betala. Mina pengar ska inte komma samhället eller någon annan till gagn!
 
8. Förenklad och generaliserande människosyn där man ställer grupper mot varandra.
 
9. Kollektiv bestraffning anses vara helt normalt i en välfärdsstat för att komma tillrätta med den lilla minoritet som fuskar med bidragen.
 

 
DN 1
 
Bilden lånad från Tvärdrag
 

0 kommentarer
    Follow
publicerat i Politik(er), Rasism och invandring;
Taggar: Sverigedemokraterna, moderaterna, politik

Krossa nazismen

Den svenska yttrande- och demonstrationsfriheten är verkligen unik, det är få länder den är så pass långtgående. Det är något som är värt att värna om, något som vi ska vara rädda om.
Men det är också rätt unikt för Sverige att man i demokratins och yttrandefrihetens namn låter våldsbejakande och antidemokratiska krafter komma till tals offentligt. Här talar vi om organisationer som skulle avskaffa demokratin som fort de fick möjlighet - och som skulle göra det med våld om så krävdes.
Men fantastiskt nog har debatten vaknat även bland riksdagspartierna huruvida organsiationer som NMR till exempel ska ha rätt att hyra mark i samband Almedalsveckan.
För min del är det inte en fråga om att förbjuda åsikter, det är något som ju trots allt till och med är omöjligt att göra. Men man ska ställa sig frågan om man alltid ska ha rätt att just demonstrera eller få föra i sin talan i vilket forum som helst. Vill man motarbeta demokratin, torde det inte alltid vara en självklarhet. Och då tänker jag inte bara på NMR, utan den politiska hemvisten spelar egentligen ingen roll. Det spelar ingen roll om det är NMR, IS eller kommunister som vill motarbeta demokratin. Det hotfulla budskapet är precis lika farligt. Det lustiga är att samma personer som försvarar NMR:s rätt att till exempel demonstrera med hänvisning till yttrandefriheten med största sannolikhet skulle gå i taket om det ges demonstrationstillstånd till exempelvis IS (föga sannolikt att de skulle vilja demonstrera, men ändå).
Poängen är alltså inte att förbjuda vissa åsikter utan att bekämpa de krafter som motarbetar demokratin och som skapar otrygghet. En av demokratins uppgifter torde vara att också få försvara sig och sina medborgare. Inte med vilka medel som helst mot vem som helst, men vissa metoder torde dock vara okej. Vi har redan idag vissa inskränkningar i till exempel yttrandefriheten, som olaga hot, hets mot folkgrupp och förtal. Även om vi har yttrandefrihet, får du inte hota och förtala. Och precis som att det i andra avseenden inte är tillåtet att hota samhället, borde det finnas vissa inskränkningar i vilka budskap man får framföra i den offentliga debatten.
 

 
DN 1 2 3
 
Bilden lånad från Att vara Dobby Mattssons matte
 

0 kommentarer
    Follow
publicerat i Politik(er), Rasism och invandring;
Taggar: invandrare, nazism, politik, rasism, yttrandefrihet

Totalförbud mot barnäktenskap

I Sverige är vi otroligt duktiga på att slå oss på bröstet och säga att vi ligger långt fram vad gäller jämställdhet och barns rättigheter. Ändå är det är fullt möjligt för personer under 18 år att vara gifta i Sverige. Trots att FN:s mål, antagna i september 2015, uttryckligen säger att medlemsländerna ska avskaffa barnäktenskap senast år 2030.
De senaste svenska lagändringarna, från 2014, tog bort möjligheten att bevilja dispens för barn­äktenskap. Men det kvarstår kryphål som gör det möjligt att ingå barnäktenskap när "synnerliga skäl föreligger". Fråga mig dock inte vbad som kan anses vara synnerliga skäl för att ett barn ska tillåtas gifta sig. Svenska myndigheter ska dessutom som huvudprincip också erkänna barnäktenskap som ingåtts av personer som flyr eller flyttar till Sverige.
Här pratar vi om barn så unga som 13-14 år som alltså är gifta. En ålder där det dessutom är olagligt att ha sex med vederbörande.
Nu föreslår visserligen en utredning att svenska myndigheter inte ska godkänna barnäktenskap som ingåtts i andra länder, äktenskapen kommer helt enkelt lösas upp. För mig är det en gåta att man ens behöver utreda deta hela. Runtom i världen gifts dagligen cirka 47 000 flickor bort mot sin vilja, så det kan visserligen tyckas vara en droppe i havet att Sverige skulle förbjuda barnäktenskap helt. Men dels är det just här i Sverige vi har den största makten och möjligheten att göra en förändring - och dels kan man inte arbeta för liknande förbud i andra länder så länge man själv inte har ett sådant. Det blir något av en dubbelmoral i så fall.
 
En annan del i debatten de senaste dagarna har ju varit det här med månggifte. Och här jag istället lite mer kluven. Så länge någon part i ett polygamt förhållande utsätts för någon form av tvång eller liknande, faller det givetvis under tvångsgifte och ska därmed bekämpas.
Men det finns redan idag exempel på familjer och/eller förhållanden som ett eller annat sätt kan definieras som polygama och där inget som helst tvång förekommer. Min poäng är att precis som att man antingen attraheras av personer av samma eller motsatt kön eller bådadera, finns det givetvis personer som har förmågan att förälska sig i flera personer samtidigt utan att någon svartsjuka uppstår.
Och så längr ingen far illa, kan jag heller inte se varför det är myndigheternas sak att lägga sig i hur ens kärleks- och sexliv ser ut.
För många tycks polygami/månggifte vara synonymt med män som har hela harem, där kvinnorna behandlas som slavar och inte har ett smack att säga till om. Visserligen kan det i viss mån se ut så på sina håll i världen, men det är heller inte det jag förespråkar. Det jag menar är att precis som det ska vara upp till vara och en att vara tillsammans med vem som helst oavsett kön, ska antalet personer som ingår i ett förhållande inte heller vara något annat än en privatsak. Så länge ingen utsätts för tvång, våld eller andra övergrepp utan alla parter i förhållandet är där av egen fri vilja och av kärlek/attraktion till de andra parterna. Jag kan liksom inte se problemet med ett polygamt förhållande så länge alla involverade är med på det. Vi andra kanske inte alltid kan förstå, men vi borde ändå kunna respektera våra medmänniskors livsval.
Samma sak här. Vi är långt gångna i jämställdhet och allas lika värde i Sverige, men vi har fortfarande en bra bit kvar att gå innan vi nått ända fram. Vi ska näbbar och klor fortsätta att bekämpa tvång, våld och övergrepp oavsett dess form, men givetvis inte förbjuda sådant som folk gör frivilligt av kärlek till en eller flera andra medmänniskor.
 

 
KÄLLOR: DN 1, UNFPA
 
Bilderna lånade från Somaya, Daily Mail
 

0 kommentarer
    Follow
publicerat i Politik(er), Rasism och invandring;
Taggar: barnäktenskap, polygami, tvångsäktenskap

Visa fler inlägg